Uludağ kış turizmi tedbir kararları

📩 07/01/2013

Uludağ kış turizmi tedbir kararları alındı

Uludağ Milli Parkı 1’inci ve 2’inci Gelişim Bölgelerinde kış turizmi sezonunda bölgede faaliyette bulunan işletmeler ve kişiler tarafından, tatil amaçlı bölgeye gelen vatandaşların huzur ve güven içerisinde bulunmaları maksadıyla Bursa Valisi Şahabettin Harput tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin Valilik Kararı alınmıştır.
Alınan bu kararlarda;

1. Uludağ Milli Parkı 1’inci ve 2’nci Gelişim Bölgelerinde kış turizmi sezonunda bölgede faaliyette bulunan işletmeler ve kişiler tarafından, tatil amaçlı bölgeye gelen vatandaşların huzur ve güven içerisinde bulunmaları maksadıyla aşağıda belirtilen tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda;
a. Pistler üzerinde meydana gelen kazalar, kayak ve gezinti yapan kişilerin can güvenliğini tehdit ettiğinden, kayak pistlerine yürüyüş ve piknik amaçlı giriş yapılmayacaktır.
b. Kızak pisti çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, kızak kiralayan işletmeler tarafından sağlanacaktır. Kızak pisti olarak belirlenen alanın dışında şahısların kendilerine de ait olsa kızak kullanılmasına izin verilmeyecektir.
c. Kayak odaları önünde bulunan kızaklar, işyeri sahiplerince yeterli tedbir alınmadığından çalınmakta, ayrıca bilgilendirme yapılmaması veya bilgilendirmeye uyulmaması nedeniyle kızak alan şahıslar, kızaklarını kızak pisti yerine kayak pistinde kullanmaları sonucu üzücü kazalar meydana gelmektedir. Bu nedenle kızaklar, sadece kızak pistinde kullanılması maksadıyla kızak talep eden kişilere kızak pisti yanında/yakınında verilecek, kayak odaları önünde kızak bulundurulmayacaktır.
ç. Kayak Öğretmenleri Derneği ve mekanik tesis işletmecileri tarafından, kayak pistlerinin kullanılmayan ve tehlike arz eden bölümleri faaliyete kapatılacak, bu bölgeler elverişsiz hava şartlarında da görülebilecek şekilde şeritlerle işaretlenecek ve ikaz levhaları bulundurulacaktır.
d. Kayak öğretmeni belgesi olmayanlar, kayak dersi veremeyeceklerdir.
e. Kayak pistlerinin işleticileri; çit, file vb. malzeme kullanarak kayak yapanların kayak alanının dışına çıkmasını önleyici tedbirleri alacak, ayrıca bu alanlara konu ile ilgili uyarıcı mahiyette bilgilendirme levhaları asacaklardır. Belirtilen tedbirler pistlerin güvenliği için oluşturulan heyet tarafından kontrol edilecek ve eksiklikleri görülen işletmeler, tespit edilen eksikliklerini giderinceye kadar, pistlerinin kullanımına izin verilmeyecektir.
f. Kar araçları, kullanım yetki belgesi bulunan personel haricinde kesinlikle kullanılmayacaktır.
g. Mekanik tesisler, yetki belgesi sahibi personel tarafından çalıştırılacaktır.
ğ.Hafta sonları (Cuma saat 18.00 ile Pazar saat 24.00) ağır tonajlı araçların (kamyon, yakıt tankeri vb.) Uludağ yolu güzergahında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir.
h. Zincir takmak veya satmak için beklemeler, Bursa-Uludağ yolunun tek şeritli ve belirli yerlerde daralan bir yol olması nedeniyle, trafik akışını tehlikeye sokmakta ve kazalara neden olmaktadır. Bu maksatla Uludağ yol güzergâhı üzerinde belirlenen noktalar dışında zincir satılmayacak ve zincir takma işlemi sadece kendilerine izin verilen kişiler tarafından yapılacaktır.
ı. Buzlanmayı arttırarak trafik kazalarına neden olduğu gerekçesiyle, Mart ayı sonuna kadar yol güzergâhında bulunan çeşmelerde araç yıkanmayacaktır.
i. Trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla, turizm tesislerine yolcu getiren tur otobüsleri yolcularını indirmelerini müteakip, günü birlik gezi düzenleyen tur otobüsleri ise doğrudan alt otoparka gidecekler ve yolcu indirme-bindirme işlemini burada yapacaklardır.
j. Oteller bölgesindeki ana meydanda en fazla iki taksi ve dolmuş bekleyecek, bunun dışındaki araçlar üst otoparkın yanındaki bekleme yerinde bulunacaklardır.
k. Uludağ Bölgesinde; otel, motel ve diğer işletmelere yönlendirme, müşteri toplama maksadıyla hanutçu, ayakçı, değnekçi, çığırtkan ve benzeri şekilde ifade edilen kişilerin faaliyetlerine izin verilmeyecektir.
.l. Dağcılık veya kamp faaliyetinde bulunacak şahıs veya gruplar; İlçe Kaymakamlığına, faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihleri ile kullanacakları güzergah ve konaklama yerlerini, faaliyete katılan kişilerin kan grupları ve telefon numaralarını, kimlik fotokopilerini ve faaliyet süresince hava durumunu gösterir belge ile birlikte müracaatta bulunacaklar, alınacak onayı müteakip müracaat belgelerini Uludağ J.Krk.K.lığına teslim edeceklerdir. Müracaat belge ve bilgileri eksik olanların faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.
2. Uludağ bölgesinde yapılacak faaliyetler kapsamında belirtilen tedbirlerin titizlikle uygulanmasını, aykırı harekette bulunanların tespiti halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesine göre işlem yapılacağının bilinmesini, alınan kararın yerel basın ve yayın organları vasıtası ile halkımıza duyurulmasına karar verilmiştir.

Kaynak : www.bursayerelyonetim.com

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz