Palandöken Kayak Merkezi Özelleştirmesinde Değişiklik

Palandöken Kayak Merkezi Özelleştirmesinde Değişiklik :Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ile ilgili özelleştirme kapsam ve programında değişikliğe gidildi.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi ile ilgili Özelleştirme kapsam ve programında değişikliğe gidildi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK), Erzurum Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri ile ilgili 2013/01 sayılı kararın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı taşınmazların Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Palandöken Kayak Merkezi’nde yer alan Maliye Hazinesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların ve bunların üzerindeki Maliye Hazinesine ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü/Spor Genel Müdürlüğüne ait Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesisler ile bu alanlar üzerinde bulunan diğer varlıkların üzerindeki haklarla birlikte Özelleştirme kapsam ve programa alınmasına karar verildi.

Özelleştirmenin yönteminde de değişikliğe gidildi. Daha önce “işletme hakkı devri” yöntemiyle özelleştirilmesi planlanan kayak merkezleri, satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

Geçen yılın ocak ayındaki kararda 3 yılda tamamlanması kararlaştırılan özelleştirmeler için son tarih, 31 Aralık 2016 olarak değiştirildi.

“Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlar ile üzerindeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıkların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bunlardan doğan her türlü hak ve yükümlülüklerin ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin mevcut işletilme durumlarına göre Spor Genel Müdürlüğü ve/veya Türkiye Kayak Federasyonu’na bırakılması” ve “Bu kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Kayak Federasyonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine” ilişkin hükümler iptal edildi.

Öte yandan, Erzurum Palandöken Dere Mahallesi’ndeki, üzerinde sporcu kamp eğitim merkezi bulunan Maliye Hazinesine ait 191 ada, 366 parsel sayılı, 281 bin 444,79 metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 242 bin 214,29 metrekarelik alandan, atlama kuleleri ve kulelerin bulunduğu alan hariç kalan alanın üzerindeki haklarla birlikte Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle 31 Aralık 2016’ya kadar tamamlanmasına karar verildi.

İlgili Reklamlar