Teleferik Sistemleri Tasarım Kriterleri | Yüzeyden Taşımalı Sistemler

Bu bölüm, yolcuların veya kayak eğitimi araçlarının üzerindeki yolcuların; tepede hareket eden ana çelik halatla yürütülen çekici donanımlar vasıtasıyla yüzey üzerinde seyahat ettirildiği kablolu insan taşıma sistemlerini kapsar.

Yüzeyden taşımalı sistem normal olarak tek kablolu tiptedir ve çekme halatı hem aşağı hem yukarı tarafta bulunan orta direkler üzerine tutturulmuştur. Sistemde sabit ve ayrılabilir klemensler kullanılabilir.

Yüzeyden taşımalı sistemler T-Bar’ları, J-Barları ve Diskleri kapsar. T-Barlar yüzeyden taşımalı sistem olup, çekme halatı ile yolcu arasında ters “T” şeklini oluşturan bir donanımdır ve “T”nin her iki tarafındaki kola yerlesen yolcuları çeker.J-Barlı yüzeyden taşımalı sistemler, genel olarak “J” seklinde ve çekme halatı ile yolcu arasında bir donanım olup, “J”nin bir tarafındaki gövdesine yerlesen tek bir yolcuyu çekerek taşır.

Diskli yüzeyden taşıma sistemleri çekme halatı ve yolcu arasında bir çubuk ile çubuğun alt ucundaki bir diskten oluşan bir donanım olup diskin çubuğunun iki tarafına bacağını geçirmiş yolcuyu çeker.

Sistemin tümünde “2000/9 AT- insan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği hükümlerine ve TS EN 12929-1, TS EN 12929-2 standartlarında belirtilen güvenlik kurallarına uyulacaktır.

  • TS EN 12929-1: insan Taşımak için Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri için Güvenlik Kuralları-Genel Şartlar – Bölüm 1: Bütün Tesisler için Kurallar
  • TS EN 12929-2: insan Taşımak için Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri için Güvenlik Kuralları – Genel Şartlar – Bölüm 2: Tasıyıcı Vagon Frenleri Olmayan Ters Çevrilir iki Kablolu Havai Halatlı Yollar için ilave Kurallar

Sistem tasarımı genel olarak Bölüm VI’da yer alan ulusal-uluslararası standartlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmelik ve teknik şartnameleri ile uyumlu olacaktır.

İlgili Reklamlar