Ataman, Gölcük Teleferik Projesini eleştirdi

Ataman, Gölcük Teleferik Projesini eleştirdi :Bolu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Murat Ataman, Bolu Belediye Meclisi’nin Gölcük ve çevresi ile ilgili aldığı proje kararını eleştirdi.

Yazılı bir basın açıklamasında bulunan TMMOB Başkanı Ataman, Gölcük için teleferik yapılmasını gereksiz bulduğunu belirtti.

TMMOB Başkanı Ataman, yaptığı basın açıklamasında Gölcük’de yapılan projenin gereksiz ve zarar veren cinsten olduğunu belirterek “Bolu Belediye Meclisinin 13.12.2016 tarih ve 397 sayılı kararı ile Gölcük ve çevresinde otel yapılması ulaşım için teleferik sisteminin tasarlanması kararı alınmıştır.Detayların açıklanması için TMMOB bileşenleri olarak toplantı talep edilmiş fakat bu talebimize herhangi bir yanıt alınamamıştır. Gölcükte yapılaşmanın olumsuzlukları ile teleferik sisteminin gereksizliği ile ilgili düşüncelerimizi basın ve kamuoyuna açıklamak gerekliliği oluşmuştur” dedi.

Gölcük Tabiat Parkı’nın kanunlar tarafından korunduğunu belirten Murat Ataman “Gölcükte yapılaşma: Gölcük, Türkiye’nin gözbebeği, Abant tan sonra Bolu’yu ulusal ve uluslararası alanda tanıtan yörelerinden birisidir.2013 yılında işletmesi Bolu Belediyesine verilmiş, göl çevresi yolları, piknik alanları yeniden düzenlenmiş, göl temizliği yapılarak eskiden olduğu gibi herkesin nefes aldığı, günübirlik küçük işletmelerin bulunduğu tabiat parkı kullanılmaya devam etmektedir. Bolu Gölcük Tabiat Parkı 2873 sayılı milli parklar kanunu çerçevesinde belirlenen ve yasal statüsü olan bir yerdir. Tabiat parkları, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları olarak tarif edilmiştir. Yönetmelik hükümleri gereğince; Milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda, kaynak değerlerinin etkin korunması, devamlılığının sağlanması, koruma-kullanma dengesi gözetilerek arazi kullanım kararlarının geliştirilmesi, korunan alan ile etkileşim halinde bulunan yerleşim alanlarının olumsuz etkileri gözetilerek sosyo-ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi için öncelikle uzun devreli gelişme planı veya yönetim planları hazırlanır. Bu planlarda da yapılan planlamalar gereği; Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz, yaban hayatı, endemik bitki yapısı tahrip edilemez, Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz, Otel ,dağ kızağı, teleferik güzergahındaki tabiat parkı ve orman içi alanda üzerindeki tahribat kaçınılmaz gözükmektedir. 475 farklı bitki türünün bulunduğu Gölcük ve çevre alanında en az 15 endemik tür olduğu bilinmektedir” kelimelerini kullandı.

“ÜST GELİR MÜŞTERİLERE HİZMET EDECEK”
Ataman, yapılacak otelle Gölcük’ün artık sadece üst gelirli kişilere hizmet edeceğini söyledi ve şu şekilde ekledi “Bolu Belediyesi 3 yıl boyunca mevcut durumdan memnunluğunu çeşitli medya organlarında beyan etmesine rağmen, bu küçük ve görkemli alanın konaklama amaçlı otel yapılmasına karar verildiğini açıklamıştır. Bu kadar küçük bir alanın yapılaşmaya açılması, buranın halk tarafından kullanılmamasını, sadece otele gelen üst gelir grubu müşterilere hizmet verilmesini amaçlamaktadır. Bu bölgeye konaklamalı yapılaşma turizmi geliştirmek ile açıklanamaz, sadece ranta açarak belirli bir gelir grubun hizmetine vermek olabilir. Sayın Belediyenin çevrede gördüğü her güzelliği pazarlamak amacı ile hareket etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 2016 yılında Gölcük’ü 350 000 kişinin ziyaret ettiği açıklanmıştır. Yapılacak otel gelen ziyaretçi sayısını artırmak için midir? Bu rakam bile Gölcük ün doğal yapısına zarar verecek kadar yüksektir. Bu tür tabiat parklarının yaşaması için yapılaşma asgariye indirilmeli, günlük ziyaretçi kapasitesi belirlenmelidir.”

SU SORUNU
Ataman, otel yapılmasında dahilinde kullanılacak ve atık sular hakkında sorular sordu ve sonrasında şu önerileri ekledi “Bu bölgeye konaklamalı bir tesisin yapılmasını istemek yanında birkaç sorun barındırmaktadır.Temiz su Bolu’dan mı ,Karacasu’dan mı getirilecek? Kökez suyu çok yakın oradan mı temin edilecek. Eğer kökez suyu kullanılacak ise bizlere bile kısıntı ile verilen su otelde kullanılarak kısa sürede bu kaynağın yetersiz duruma gelmesine neden olacak. Hepimizin bildiği gibi şehirde bulunan kökez çeşmelerinden sular kesilecek, Gölcük’teki tesise verilecektir.Kendi evinde 1 litre su tüketen bir kişi, otellerde 5 kat daha fazla su tüketmektedir, ayrıca otelin temizlik için kullandığı su gideri çok daha fazla olacaktır) Atık su için Otelin kanalizasyonu nereye verilecek, sanırım Abant ta yapıldığı gibi özel bir hat ile Karacasu ya sonra atık su tesislerine gönderilecek(maliyeti çok fazla).Eğer arıtma tesisi yapılacak söylemi varsa lütfen Abant’taki 2 tesisi göz önüne getiriniz. Yıllarca Abant gölünü kirleten bu tesislerin kanalizasyonu, halen görevdeki belediye başkanı tarafından özel bir hatla şehir arıtmasına taşınarak göl kurtulmuştur. Bu belediyenin en iyi yaptığı işlerden birisidir.(diğeri de orman parkı ve karaçayır parkının halka kazandırılmasıdır)

Kalıcı tesislerin Gölcüğün hemen altında bulunan Karacasu ya yapılması ,belirtilen olumsuzlukları azaltacak,tesislerde kalanlar ring servisler ile Gölcüğe taşınma hizmeti verilmelidir. Gölcüğün günübirlik tesisler vasıtası ile tüm ziyaretçilere hizmet vermesi ,gerekirse günübirlik tesislerin genişletilmesi,fiyatlarının belediye kontrolünde olmasıdır.

Gölcük Abant tan 25 kat daha küçük su alanına sahiptir.Her su birikintisinin çevresi bir rant alanı olarak düşünülmemelidir. Doğal güzelliklerimizi ranta kurban etmeyelim.

Bu değerler çocuklarımıza bırakacağımız miraslardır. Bizler bu emanetleri en iyi şekilde bizden sonraki kuşaklara bırakmak durumundayız”

“KAYNAKLARIMIZI ÇOK DİKKATLİ KULLANMALIYIZ”
Ataman, son olarak yapılacak olan teleferik hattına değinerek şu şekilde bitirdi “Teleferik kullanımının ana amacı ulaşım sırasında güzel doğa ve manzara sağlamak değil, doğanın zor koşullarında, yol yapımının maliyetli olduğu durumlarda ana yere ulaşımın sağlanmasıdır. Teleferik kurulumu belirlenirken ciddi kapasite etüdü ve fizibilitesi yapılması gereklidir. Sadece gezi ve görüntü amaçlı bir sistem mi düşünülüyor, yoksa araçlar ile gidişe izin verilmeyecek herkes teleferik mi kullanacak belirlenmelidir. Teleferik ile ulaşımın çevreci oluşu ve düşük karbon salınımı avantajlarıdır. Yalnız yüksek maliyet, sert hava koşullarında çalışmaması, arıza ve elektrik kesintilerinde kurtarma operasyonu riskleri dezavantajlarını getirmektedir. Bakım ve arıza için devamlı donanımlı çalışanlar bulundurmak gereklidir. İnsan taşıyan Gondol tipi bir teleferik sisteminin ortalama maliyeti 6-8 milyon $/km arasında değişmektedir. En az 3 km’lik hat kurulması gerekmektedir. Kaynaklarımızın çok dikkatli harcamamız gerektiği bu günlerde Gölcüğe teleferik ile gitmeyi ciddi ciddi düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Bolu Belediyesinin fizibiliteden yoksun pahalı yatırımları tasarlamak yerine, şehir içi yollarının düzeltilmesi, su cenneti olarak beyan edilen şehrimizde halkına en ucuz su temin yollarını bulmaya enerji sarf etmesi, Bolu kültürel varlıklarını yaşatacak ve geliştirecek faaliyetlerde bulunması öncelikli görevleri arasında olmalıdır”

Kaynak : www.bolugundem.com