Tarihte Bugün : 1 Mart 1919 Afyonkarahisar İstasyonu

Tarihte Bugün
1 Mart 1919 Afyonkarahisar İstasyonu işgal edildi.

1 Mart 1922 TBMM’de konuşan Mustafa Kemal Paşa, “İktisad hayatının faaliyet ve zidegisi ancak münakale vasıtalarının, yolların, şimendiferlerin, limanların hali ve derecesiyle mütenasiptir.” dedi.

1 Mart 1923 Mustafa Kemal Paşa, TBMM’nin 4. toplanma yılını açarken yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Vesait-i nafiamızın en mühim aksamını şimendiferler teşkil etmektedir. Düşman tahribatından ve malzeme darlığından mütevellit her türlü müşkülata rağmen, şimendiferlerimizin orduya ve memleketin hayat-ı iktisadiyesine ifa ettikleri ve etmekte oldukları hidematı şükranla yad etmek isterim.

1 Mart 1925 Devlet demiryolları İşletmesince aylık Demiryolları Mecmuası yayınlanmağa başladı. Demiryolları Dergisi, Demiryol Dergisi,. Demiryolcu Dergisi, İstasyon Magazin, Happy On Life Railway adlarıyla 1998 yılına kadar devam etti.

1 Mart 1950 Karayolları Umum Müdürlüğü kuruldu. 1950–80 arasında ortalama yılda 30 km. demiryolu yapıldı. 1950–1997 yılları arasında karayolu uzunluğu yüzde 80 artarken, demiryolu uzunluğu sadece yüzde 11 artmıştır.

Günceleme tarihi: 01/03/2020

İlgili Reklamlar

İlk yorum yapan olun