Ihlara Belediyesi Kasaba Meydanı – Ulubağ Teleferik Projesi İhale Hazırlıkları Başladı

Ihlara Belediyesi Kasaba Meydanı – Ulubağ Teleferik Projesi YİD modeli ile yapılması planlanan ihale için hazırlık çalışmalarına başlandı

Ihlara Belediyesi tarafmdan gerçekleştirilecek olan, “Kasaba Meydanı – Ulubağ Teleferik Yapımı” ihalesi ile ilgili hazırlık çalışmalarına başlandı.

Yatınmlar Dergisi‘nin aldığı bilgiye göre; belediye tarafından fizibilite çalışmalarına başlandı. Proje detayları için çeşitli firmalarla göıüşülüyor. Yaklaşık 2 km uzunluğunda olacak teleferik yapımı 10 milyon TL’ye mal olacak.

Fizibilite çalışmalarmın tamamlanmasmdan sonra Anıtlar Kurulu’ndan izin almacak. İhalenin Yap – İşlet – Devret (Y İD) modeli ile yapılması planlanıyor. Teleferik Projesi’nin yanı sıra Karanlık Kale bölgesinde otel, kayak alanı ve yürüyüş yollarmm da bulunduğu sosyal bir tesis de yapılacak. Tüm çalışmaların tamamlanmasından sonra ihalenin 2017 yılı içinde yapılması bekleniyor. (İY)