Zonguldak teleferik projesi 18’e takıldı

Zonguldak teleferik projesi 18’e takıldı :Vali Ali Kaban’ın Teleferik Projesi hayata geçerse Zonguldak kent içi trafiği soluk alacak


Teleferik 18’e takıldı!

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Kılav Zonguldak’ta Ontemmuz Mahallesi’nde yapılması planlanan teleferik projesi ile ilgili Halkın Sesi’ne konuştu. Projenin Zonguldak’a yeni bir soluk getireceğini söyleyen Kılav, teleferiğin faaliyete geçmesinin önündeki tek engelin Zonguldak Belediyesi’nin ifraz çalışması olduğunu söyledi.

“18 uygulaması sorun”

KIlav, projenin uygulamaya geçmesi için Zonguldak Belediyesi’nin bir an önce ifraz çalışmasını tamamlayıp Lavuar alanındaki 3 kulenin bulunduğu 10 dönümlük araziyi satın alınması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Teleferik projesi dediğimiz, Ontemmuz tepesinden başlayarak, Lavuar alanına oradan da Fener’e çıkacak olan bir alan projesi var. Tabii ki bu ileriki dönemlerde ilerleyebilecek bir proje. Fener’den Kapuz’a, Ontemmuz tepesinde Kozlu’ya da bir geçişte olabilir. Bu 9 aylık bir proje. Belediye’nin 18 uygulama (İfraz işlemi) sisteminin yapılmamasından kaynaklı bir sorun var. Lavuar alanının hepsi satın alınamaz. Çünkü rayiç bedelleri yüksek. Alanın maliyeti 6 milyon TL. Devlet burada ilgili şirketleri çağırıp yap-işlet-devret modeli uygulaya da bilir.”

“Amaç korumak”

Amaçlarının kültürel varlıkları koruyarak Zonguldak’a yeni bir soluk katmak olduğunu söyleyen Kılav son olarak şöyle konuştu. “Amacımız kuleleri korumak. Zaten Lavuar alanı koruma altında biz alanları koruyarak buraları güzelleştirerek, insanların Zonguldak’ı farklı açıdan görmesini sağlamak istiyoruz. Kuleleri restore edip proje içinde restauranta çevirebiliriz, güzel bir ışıklandırmayla hayata kazandırabiliriz. Zonguldak için hayata geçirebilecek en güzel proje. Zonguldak’a farklı bir soluk getirebilecek bir proje. “

18 uygulaması nedir?

Arazi ve arsa düzenlemesi hamur kuralı, parselasyon, şuyulandırma ve imar uygulaması gibi terimlerle ifade edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre arazi ve arsa düzenlemesi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece, bu sınırlar dışında ise valiliklerce, imar hududu (planı) içinde bulunan binalı ve binasız arsa ve arazilerin malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirilmesi, bunları yeniden imar planına uygun ada ve parsellere ayrılması, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılması ve re’sen tescil işlemlerinin yapılmasıdır.