Gökçek’e bir kötü haber daha Siteler-Karapürçek teleferik projesi durduruldu

Gökçek’e bir kötü haber daha Siteler-Karapürçek teleferik projesi durduruldu :Ankapark projesi için alınan durdurma kararının ardından Melih Gökçek’e bir kötü haber daha geldi…

Melih Gökçek’in, ulaşım planı arasında yer alan Siteler-Karapürçek teleferik hattına ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesinin açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaptığı yazılı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek aklı dışlamasının karşılığını yargı kararlarıyla almaktadır” dedi.

Ulaşım ana planı olmadan planlama ilkelerine uygun bir düzenleme olmadan hiç bir şeyin belediye başkanı da olsa isteğine göre olamayacağını mahkeme bir kez daha göstermiştir” diyen Candan, “Mahkeme 2015 Ankara Ulaşım Ana Planında teleferik hattının gösterilmemesi, ayrıca 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında da teleferik hattının fiziki- şematik olarak gösterilmeyip bir ulaşım sistemi olarak yer verilmemesi, öte yandan, imar plan notunda yer alan Teleferik hattı ve istasyonlar şematik olup, uygulama aşamasında hat ve istasyonların yeri değişebilir şeklindeki ibarenin hatların ve istasyonların yerlerinin uygulamada değiştirilebilmesine olanak tanıyan belirsizlikler içermesi, dolayısıyla uygulama imar planının tanımına aykırı olması sebebiyle, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine dair Meclis kararının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı gerekçesiyle planların yürütmesine karar vermiştir. Aklı ve bilimi dışlayanlar dün olduğu gibi bugünde kaybedeceklerdir” dedi.