Mersin Ticaret ve Lojistik Merkezi Olabilir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ayrıntılı dış ticaret istatistikleri 2020 yılına kadar serbest bölgeler ve gümrük antrepoları kapsam dışında tutularak yayınlanıyordu.

Buna göre 2019 yılında Mersin 1.8 milyar dolar ihracat ile ülke genelinde 14’üncü, 1.2 milyar dolar ithalat ile 16’ncı ve toplamda 3 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 14’üncü sırada bulunuyordu.

Yeni Hesaplama Yöntemi Kentimizin Gerçek Değerini Göstermektedir

2020 yılı Ocak ayından itibaren ise TÜİK, dış ticaret verilerinin hesaplanmasında serbest bölgeler ve gümrük antrepoları verilerini de dahil ederek ilgili istatistikleri genel ticaret sistemine göre yayınlanmaktadır.

TÜİK tarafından uygulanmaya başlayan bu yeni yöntem, Mersinimizin ülkemiz dış ticaretindeki rolünü ve serbest bölgeler ile gümrük antrepolarının kentimiz açısından önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bu yeni hesaplama yöntemine göre Mersin 2019 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar dolar ihracat ile Türkiye genelinde 8’inci, 2.6 milyar dolar ithalat ile 9’uncu ve toplamda 5.6 milyar dolar dış ticaret hacmi ile yine 9’uncu sırada yer almaktadır.

Aynı verilere göre kentimizin 5.6 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yüzde 48’lik bölümü (2.7 milyar dolar) serbest bölge ve gümrük antrepoları kapsamında yapılmaktadır. Bu oran ile Mersin Türkiye genelinde ilk sırada bulunmaktadır. Yani, serbest bölge ve gümrük antrepolarının kent dış ticaretine en aktif katkısı olan ildir.

Mersin Ticaret ve Lojistik Merkezi Olabilir

İstatistiklerin de gösterdiği gibi Mersin ülkemizde yerleşmiş dış ticaret kültürüne sahip nadir şehirlerden biridir. Üstelik kentimiz liman, serbest bölge, organize sanayi bölgesi, gümrüklü antrepolar, çok çeşitli lojistik imkanlar gibi sahip olduğu değerler ile bu alanda daha da gelişmek için önemli bir potansiyele sahiptir.

Dolayısıyla kentimizin gelişim modeli açısından dış ticaret ve dış ticarete dayalı lojistik yatırımları büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ilimiz için yeni ufuklar açacak olan Çukurova Havalimanı Projesi, Mersin Konteyner Limanı Projesi, Lojistik Merkezi Projelerinin tamamlanması halinde Mersinimiz bir ticaret ve lojistik merkezine dönüşecektir.

Bu şekilde hem kentimiz ekonomisinin büyüme hızı ve refah seviyesi artacak, hem de istihdam ve gelir yaratma kapasitesi yükselecektir. Ticaret hacmimizin de genişlemesiyle çok daha rekabetçi pozisyona ulaşmamız mümkün olacaktır.

Günceleme tarihi: 19/03/2020

İlgili Reklamlar

İlk yorum yapan olun